Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

48,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 32 GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

40,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: 32 GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

38,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: 32 GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

36,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

33,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

26,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

25,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

23,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

23,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

23,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

21,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2630
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

19,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

19,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

19,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD240GB + HDD1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: GeForce GTX 1060
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

18,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

17,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

17,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

17,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

17,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

16,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB32
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

14,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

13,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

13,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

13,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

12,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

12,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1000GB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1060
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

11,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

10,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

9,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

9,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2609
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

8,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

6,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: GeForce GTX 750
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

5,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

4,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

4,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-2600
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

3,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-2400
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-2100
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

3,000,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-650
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

2,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-550
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300

Bấm vào link sau để tìm đọc bài viết:

Đôi nét về máy trạm

Cùng với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ hiện nay, người dùng máy tính luôn cần đến một chiếc máy tính có cấu hình mạnh, xử lý dữ liệu nhanh hơn không chỉ để dùng cho các ứng dụng kỹ thuật chuyên biệt, mà còn dùng cho các hoạt động tìm kiếm thông tin hàng ngày.

Đó chính là lý do vì sao những chiếc máy trạm workstation ngày càng được người tiêu dùng, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp hay kỹ thuật viên ưa chuộng và sử dụng.

Máy tính trạm là gì?

Máy trạm (hay còn gọi là máy tính trạm, máy tính workstation, PC workstation) là một Microcomputer thường có hiệu năng cao, ổn định hơn các máy tính bộ thông thường và có thể kết nối với nhau qua mạng máy tính cục bộ (LAN), phục vụ đồng thời nhiều User cùng lúc.

Những chiếc máy workstation cũ ngày nay được thiết kế để dành chạy các ứng dụng khoa học kỹ thuật, người sử dụng có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp.

máy trạm workstation cũ

Các doanh nghiệp hiện nay thường lựa chọn các máy trạm workstation cũ

Do thiết kế đặc biệt hơn về CPU, đồ họa, bộ nhớ và khả năng xử lý đa nhiệm, máy tính trạm workstation có thể xử lý các dữ liệu phức tạp, khó nhằn một cách nhanh chóng, dễ dàng thực hiện các bản vẽ 3D, thiết kế hình ảnh đồ họa, đồ thị toán học, phát triển phần mềm, nhập dữ liệu đơn giản mà không cần đến đơn vị xử lý trung tâm độc lập như CPU.

Những chiếc máy tính workstation đầy đủ sẽ bao gồm: bàn phím, màn hình, con chuột và CPU (một số máy sẽ không cần CPU).

Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ, những chiếc máy trạm cũ thường có giá thành đắt hơn khoảng 1,5 – 2 lần những chiếc máy tính cá nhân thông thường.

máy trạm workstation

Mẫu máy trạm workstation với thiết kế hiện đại, cấu hình mạnh mẽ

Ưu điểm của máy tính workstation

Thị trường máy tính trạm hiện nay vô cùng đa dạng với nhiều dòng máy đến từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm cả pc workstation laptop máy trạm

Nhìn chung, tất cả các dòng máy workstation đều có chung các ưu điểm:

Hoạt động ổn định, ít hư hỏng

Các loại máy trạm nguyên bộ chính hãng được nhà sản xuất thiết kế và lắp ráp với các linh kiện điện tử chất lượng nên khả năng hoạt động lẫn độ bền của máy được đảm bảo.

Những dòng máy trạm workstation như Dell, HP đều hoạt động tốt hơn gấp 2 lần so với các dòng máy tính thông thường, cũng rất hiếm khi bị hư hỏng hay lỗi phần mềm, phần cứng.

Những ưu điểm trên của dòng máy tính workstation đều nhờ vào 2 tính năng chính sau:

 • ECC RAM: Sửa lỗi bộ nhớ mã code

Chiếc máy workstation sẽ sửa lỗi bộ nhớ trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống và làm chậm tốc độ vận hành của máy.

Một máy tính càng có nhiều nhân, thì khả năng xử lý của nó cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, đảm nhận được nhiều công việc hơn.

Giảm thiểu tối đa lỗi hệ thống

Trước khi được tung ra thị trường, những chiếc máy tính trạm luôn được kiểm tra nhiều lần vô cùng kĩ càng bởi các kĩ sư và chính những cửa hàng bán lẻ.

Máy workstation

Các dòng máy workstation đều được tối ưu về hệ thống

Bên cạnh đó, với thiết kế đồng bộ phần cứng với phần mềm, tạo nên sự ăn khớp tối ưu trong hoạt động nên những chiếc máy tính đã giảm thiểu tối đa khả năng lỗi hệ thống, cũng không xảy ra những sự cố crash như các dòng máy tính để bàn hay laptop thông thường.

Thích hợp với các kỹ thuật viên

Như đã nói ở phần đầu, chiếc máy trạm giá rẻ với cấu hình được tạo nên để phục vụ cho việc xử lý CAD, hoạt hình, phân tích dữ liệu khổng lồ, tạo ra và thiết kế những video, chỉnh sửa âm thanh.

Máy trạm Workstation

Máy trạm Workstation có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ

Sở dĩ có được điều này chính là nhờ tất cả các bộ phận (bo mạch chủ, CPU, RAM, ổ cứng bên trong, card màn hình, …) đều được thiết kế chuyên biệt để sử dụng riêng cho mục đích đẩy nhanh tốc độ hoạt động trong một thời gian dài.

Tại các doanh nghiệp, hầu hết các máy tính trạm workstation vẫn có thể hoạt động liên tục để phân tích và trích xuất dữ liệu ngay cả khi mọi người đã tan ca.

Kinh nghiệm chọn mua máy trạm workstation 

Để lựa chọn được một chiếc pc workstation ưng ý với độ tin cậy cao và hiệu năng tốt, khi đầu tư, cá nhân cũng như doanh nghiệp cần chú trọng đến chức năng của máy.

Nhu cầu khi mua máy trạm workstation của bạn là gì? Bạn cần dùng để thiết kế sản phẩm, đồ họa hình ảnh, lập trình hay phân tích dữ liệu?

máy pc workstation

Cần xác định rõ nhu cầu mua máy pc workstation​

Bạn cần phải xác định rõ điều này. Bởi vì với mỗi loại máy phù hợp sẽ giúp đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Ngày nay, các nhà sản xuất đã rất linh hoạt trong từng thiết kế, theo đó người dùng có thể thoải mái lựa chọn các thành phần bên trong máy trạm để đáp ứng yêu cầu công việc hoàn thiện.

UnixWindows NT là hai hệ điều hành phổ biến được sử dụng cho máy workstation. Hiện tại trên thị trường Việt Nam, workstation là một trong những thiết bị công nghệ điện tử rất được người tiêu dùng quan tâm do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, những hãng nổi tiếng được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn nhiều như Dell , HP, IBM - Lenovo, Sun Microsystems…

Hi vọng với những thông tin trên từ Kim Long đã giúp bạn có những góc nhìn rõ ràng hơn về máy trạm và dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc máy phù hợp.

Gửi tin nhắn
Nhắn tin