Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

33,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

31,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy bộ Dell XPS 8900

Máy bộ Dell XPS 8900

27,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

26,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

25,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

25,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

25,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

24,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

22,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

21,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

21,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2630
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

19,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Quadro 6000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

18,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

14,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

14,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2609
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro FX 4800
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

13,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

13,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

12,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

12,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1050 Ti
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1000GB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

11,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3690
 • RAM: 12GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

11,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

10,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

9,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

9,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

9,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

8,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1030
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

7,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

6,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: GeForce GTX 750
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

6,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

6,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: GeForce GTX 750
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

5,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

4,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-2600
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

4,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5430
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

4,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

4,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-3470
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

4,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

4,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

4,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-3470
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5410
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro FX 1700
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

3,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-3220
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-2400
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

3,490,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-3220
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-2100
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

3,000,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

2,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300

Bấm vào link sau để tìm đọc bài viết:

Đôi nét về máy trạm
Máy tính trạm là gì?
Ưu điểm của máy tính workstation
Hoạt động ổn định, ít hư hỏng
ECC RAM: Sửa lỗi bộ nhớ mã code
Multiple Processor Cores: Nhiều nhân xử lý
Giảm thiểu tối đa lỗi hệ thống
Thích hợp với các kỹ thuật viên
Kinh nghiệm chọn mua máy

Đôi nét về máy trạm

Cùng với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ hiện nay, người dùng máy tính luôn cần đến một chiếc máy tính có cấu hình mạnh, xử lý dữ liệu nhanh hơn không chỉ để dùng cho các ứng dụng kỹ thuật chuyên biệt, mà còn dùng cho các hoạt động tìm kiếm thông tin hàng ngày.

Đó chính là lý do vì sao những chiếc máy tính trạm ngày càng được người tiêu dùng, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp hay kỹ thuật viên ưa chuộng và sử dụng.

Máy tính trạm là gì?

Máy trạm hay nhiều người vẫn gọi là máy tính trạm, máy tính workstation… PC workstation thường có hiệu năng cao, ổn định hơn các máy tính bộ thông thường và có thể kết nối với nhau qua mạng máy tính, phục vụ đồng thời nhiều User cùng lúc.

Những chiếc máy workstation cũ ngày nay được thiết kế để dành chạy các ứng dụng khoa học kỹ thuật, người sử dụng có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Do thiết kế đặc biệt hơn về CPU, đồ họa, bộ nhớ và khả năng xử lý đa nhiệm, máy tính trạm workstation có thể xử lý các dữ liệu phức tạp, khó nhằn một cách nhanh chóng, dễ dàng thực hiện các bản vẽ 3D, thiết kế hình ảnh đồ họa, đồ thị toán học, phát triển phần mềm, nhập dữ liệu đơn giản mà không cần đến đơn vị xử lý trung tâm độc lập như CPU.

Những chiếc máy tính này bao gồm: bàn phím, màn hình, con chuột và CPU (một số máy sẽ không cần CPU). Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ, những chiếc máy trạm cũ thường có giá thành đắt hơn khoảng 1,5 – 2 lần những chiếc máy tính cá nhân thông thường.

 

may tram

 

Ưu điểm của máy tính workstation

Thị trường máy tính trạm hiện nay vô cùng đa dạng với nhiều dòng máy đến từ nhiều hãng khác nhau, nhìn chung, tất cả các dòng pc workstation đều có chung các ưu điểm:

Hoạt động ổn định, ít hư hỏng

Các loại máy trạm nguyên bộ chính hãng được nhà sản xuất thiết kế và lắp ráp với các linh kiện điện tử chất lượng nên khả năng hoạt động lẫn độ bền của máy được đảm bảo.

Cụ thể, những dòng như Dell, HP đều hoạt động tốt hơn gấp 2 lần so với các dòng máy tính thông thường, cũng rất hiếm khi bị hư hỏng hay lỗi phần mềm, phần cứng nhờ vào 2 tính năng chính:

ECC RAM: Sửa lỗi bộ nhớ mã code

Chiếc máy workstation sẽ sửa lỗi bộ nhớ trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống và làm chậm tốc độ vận hành của máy.

Multiple Processor Cores: Nhiều nhân xử lý

Một máy tính càng có nhiều nhân, thì khả năng xử lý của nó cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, đảm nhận được nhiều công việc hơn.

Giảm thiểu tối đa lỗi hệ thống

Trước khi được tung ra thị trường, những chiếc máy tính trạm luôn được kiểm tra nhiều lần vô cùng kĩ càng bởi các kĩ sư và chính những cửa hàng bán lẻ.

Bên cạnh đó, với thiết kế đồng bộ phần cứng với phần mềm, tạo nên sự ăn khớp tối ưu trong hoạt động nên những chiếc máy tính đã giảm thiểu tối đa khả năng lỗi hệ thống, cũng không xảy ra những sự cố crash như các dòng máy tính để bàn hay laptop thông thường.

Thích hợp với các kỹ thuật viên

Như đã nói ở phần đầu, chiếc máy trạm giá rẻ với cấu hình được tạo nên để phục vụ cho việc xử lý CAD, hoạt hình, phân tích dữ liệu khổng lồ ay tạo ra và thiết kế những video, chỉnh sửa âm thanh.

Sở dĩ có được điều này chính là nhờ tất cả các bộ phận (bo mạch chủ, CPU, RAM, ổ cứng bên trong, card màn hình, …) đều được thiết kế chuyên biệt để sử dụng riêng cho mục đích đẩy nhanh tốc độ hoạt động trong một thời gian dài.

Tại các doanh nghiệp, hầu hết các máy tính trạm vẫn có thể hoạt động liên tục để phân tích và trích xuất dữ liệu ngay cả khi mọi người đã tan ca.

Kinh nghiệm chọn mua máy

Để lựa chọn được một chiếc máy tính trạm ưng ý với độ tin cậy cao và hiệu năng tốt, khi đầu tư, cá nhân cũng như doanh nghiệp cần chú trọng đến chức năng của máy, bạn cần dùng để thiết kế sản phẩm, đồ họa hình ảnh, lập trình hay phân tích dữ liệu, bởi vì mỗi loại máy sẽ phù hợp và đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Ngày nay, các nhà sản xuất đã rất linh hoạt trong từng thiết kế, theo đó người dùng có thể thoải mái lựa chọn các thành phần bên trong máy trạm để đáp ứng yêu cầu công việc hoàn thiện.

UnixWindows NT là hai hệ điều hành phổ biến được sử dụng cho máy workstation. Hiện tại trên thị trường Việt Nam, workstation là một trong những thiết bị công nghệ điện tử rất được người tiêu dùng quan tâm do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, những hãng nổi tiếng được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn nhiều như Dell , HP , IBM - Lenovo , Sun Microsystems…

Hi vọng với những thông tin trên từ Kim Long đã giúp bạn có những góc nhìn rõ ràng hơn về máy tính trạm và dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc máy phù hợp.

Gửi tin nhắn
Nhắn tin