Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1000GB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

9,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Gửi tin nhắn
Nhắn tin