Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

27,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

24,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

24,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

22,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

21,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

19,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

16,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD240GB +HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

15,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

14,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD240GB + HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 240Gb + HDD 1Tb
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

10,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5670
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240 + HDD 1TB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240 + HDD 1TB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

8,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

7,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

7,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 GB + 500GB
 • VGA: quadro k600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

6,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

6,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

6,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

5,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

5,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

5,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

4,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

4,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro k600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

3,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

3,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
.