Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

31,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

26,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

25,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

25,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

24,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

22,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

21,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

19,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Quadro 6000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

18,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Tesla C2050
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2640
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2609
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro FX 4800
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

13,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

12,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1050 Ti
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

11,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

9,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

6,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: GeForce GTX 750
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

6,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

4,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-3470
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

4,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

4,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-3470
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm HP Z220 Workstation

Máy trạm HP Z220 Workstation

3,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-3220
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

Máy trạm HP Z220 Workstation SFF

3,490,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-3220
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

3,000,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

2,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Gửi tin nhắn
Nhắn tin