Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

45,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: GeForce RTX 2070 8GB
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

41,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M5000 8GB
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

38,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

34,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2687W V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

28,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 256GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

27,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

26,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

26,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

23,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

23,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

23,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

22,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

18,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD240GB + HDD1TB
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

17,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: :SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

17,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

15,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: :SSD 240 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

14,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

11,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: :SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

10,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5670
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: :SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2609
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: :SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

5,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro k600
.