Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

26,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

23,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

23,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

19,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

19,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD240GB + HDD1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: GeForce GTX 1060
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

18,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

17,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

16,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

13,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

13,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1060
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

9,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2609
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

6,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z210 Workstation

Máy trạm HP Z210 Workstation

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

3,000,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-650
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Máy trạm HP Z200 Workstation

Máy trạm HP Z200 Workstation

2,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-550
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500 GB
 • VGA: Quadro NVS 300
Gửi tin nhắn
Nhắn tin