Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: :SSD 240 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

14,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V2
 • RAM: 32 GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1000GB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

11,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: :SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

10,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

10,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5670
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: :SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
.