Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

14,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

14,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

13,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Radeon RX560
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1000GB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 120Gb SSD
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 GB +HDD 1TB
 • VGA: Radeon Rx580
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

10,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5670
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

Máy trạm Lenovo ThinkStation C20

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
.