Lưu ý: Thương hiệu MÁY TÍNH KIM LONG có mặt trên thị trường TỪ NĂM 2006 VỚI DUY NHẤT 1 CỬA HÀNG, KHÔNG CÓ CHI NHÁNH nào khác.
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

33,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy bộ Dell XPS 8900

Máy bộ Dell XPS 8900

27,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

25,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

21,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2630
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

14,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

14,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

13,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

12,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

11,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3690
 • RAM: 12GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

10,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

9,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

8,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1030
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

7,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

6,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro FX 1800
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: GeForce GTX 750
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

5,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

4,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-2600
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

4,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5430
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

4,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

4,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro FX 380
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5410
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro FX 1700
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-2400
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-2100
 • RAM: 4GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Gửi tin nhắn
Nhắn tin