Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

34,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

31,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

30,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

27,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy bộ Dell XPS 8900

Máy bộ Dell XPS 8900

27,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

23,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

21,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

17,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

15,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7500

Máy trạm Dell Precision T7500

13,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5500

Máy trạm Dell Precision T5500

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

10,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3690
 • RAM: 12GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

9,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4150
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: GeForce GTX 1050
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

9,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 12GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD:
 • VGA: GeForce GTX 960
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

8,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770S
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

6,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Gigabyte GTX 750 OC 1GB
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 12GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

6,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1240
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

5,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 12GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

5,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-2600
 • RAM: 8GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

5,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4150
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T3500

Máy trạm Dell Precision T3500

4,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 12GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

4,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5430
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

4,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-2400
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Máy trạm Dell Presicion T5400

Máy trạm Dell Presicion T5400

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5410
 • RAM: 8GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro FX 1700
Máy trạm Dell Precision T1600

Máy trạm Dell Precision T1600

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-2100
 • RAM: 4GB
 • HDD: 320GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
Gửi tin nhắn
Nhắn tin