Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

40,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2687W V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

38,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2687W V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

33,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

31,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

30,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

30,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

27,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

26,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

25,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

24,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

24,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

23,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

21,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2630
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

19,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

17,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

15,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro FX 580
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

10,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500B
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

6,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

5,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

4,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
.