Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

43,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: GeForce RTX 2070 8GB
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

35,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M5000 8GB
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

33,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 256GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

25,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

24,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

24,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

22,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

20,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

19,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

17,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

16,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

16,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD500Gb
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 1 TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

12,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

12,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

11,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

11,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

11,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

11,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

7,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

6,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

5,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

4,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

4,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

3,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
.