Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

45,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: GeForce RTX 2070 8GB
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

43,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

41,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M5000 8GB
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

38,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

34,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2687W V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

33,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

30,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

29,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

28,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 256GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

28,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

27,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640
 • RAM: 24GB
 • HDD: 2TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

26,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

26,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

26,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 v2
 • RAM: 32GB
 • HDD:
 • VGA: Quadro 4000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

26,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

23,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

20,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

18,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD500Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

17,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + 240GB SSD
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX580
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

15,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

15,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: HDD 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + 120GB SSD
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V2
 • RAM: 32 GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

11,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

10,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Radeon RX480
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

8,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

7,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

6,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

4,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4570
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700

Máy trạm Dell Precision T1700

3,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
.