Báo Giá Tổng Hợp

Báo Giá Máy Trạm / Workstation Dell Precision

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
t35003
Click để xem chi tiết
Dell Precision T3500 - cấu hình 3/BH 12 tháng
XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 2000 DDR5 1GB 128Bit
7.300.000 VNĐ
rer12947330383
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRECISION T5400/ BH 12 tháng
Chạy 2 Xeon E5410 2.33GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX1700
3.950.000 VNĐ
rer1294733038
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRECISION T5400/ BH 12 tháng
Chạy 2 Xeon E5430 2.66GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO Fermi 600
4.700.000 VNĐ
6-18-2014-11-32-27-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL T3400/ BH 12 tháng - Cấu hình 1
CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 1700
2.400.000 VNĐ
t3400
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL T3400/ BH 12 tháng - cấu hình 2
CORE 2 QUAD CPU : Q9400 2.66 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 4G ECC / HDD : 320 GB / Zotac N9600GT (512MB-256bit
3.600.000 VNĐ
63
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1500 - cấu hình 1 / BH 12 tháng
CPU CORE I5 650 3.2 Ghz - 4M / DDRAM : 4 G / HDD : 320 GB / VGA Onboard HD
3.900.000 VNĐ
6542
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
XEON E31225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 8 GB / HDD : 320 GB / QUADPRO FERMI 600
6.950.000 VNĐ
6549
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
I7-2600/3.4 Ghz / 8M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 320 GB
6.300.000 VNĐ
6541
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
I5-2400/3.1 Ghz / 6M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB
4.950.000 VNĐ
6545
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 5/ BH 12 tháng
I3-2100/3.1 Ghz / 3M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB
4.100.000 VNĐ
8-4-2014-2-43-24-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 390 - cấu hình 1/ BH 12 tháng
CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
2.100.000 VNĐ
8-4-2014-2-43-24-pm8
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 390 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
2.900.000 VNĐ
9-4-2014-2-57-48-pm6
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 490 / BH 12 tháng
Intel Xeon 5160: 4M Cache - 3.00 GHz - 1333 MHz FSB / RAM 8GB / HDD 250GB / VGA: Quadpro FX 580/ FX 1700 upto 2GB - 128BIT
2.900.000 VNĐ
7-1-2014-4-48-12-pm2
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 690/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon X5355 2.66 Ghz - 8M - 1333 FSB song song / DDRAM : 8 GB ECC / VGA : QUADRO FX1700
2.950.000 VNĐ
t3500342
Click để xem chi tiết
11.550.000 VNĐ
t350034
Click để xem chi tiết
10.950.000 VNĐ
t3500
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T3500 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
XEON QUADCORE W3550 3.06Gb 8M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 600 UP 3GB - 128 BIT
5.950.000 VNĐ
t35
Click để xem chi tiết
5.100.000 VNĐ
8-4-2014-3-23-51-pm1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T5500 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon six core X5650 2.66Ghz - 12M - 6.4Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fermi 4000 2GB - 256BIT - DDR5
19.300.000 VNĐ
t5500
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T5500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon quadcore E5620 2.4Ghz - 12M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI FAMI 2000 1GB-128BIT DDR5
14.300.000 VNĐ
8-4-2014-3-23-51-pm5
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T5500 - cấu hình 5/ BH 12 tháng
Chạy 2 Xeon E5520 2.26GHZ / RAM 32GB / VGA QUADPRO FX580
12.550.000 VNĐ
t5600-kim-long-nguyen-thuong-hien8
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T5600 Cấu hình 2
2 xeon sixcore E5-2620- 2.0ghz -15M/32GB ram 3 ECC/SSD 120gb + hdd 2TB/quadro 5000 2,5gb 320bit
28.100.000 VNĐ
t5600-kim-long-nguyen-thuong-hien8
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T5600 Cấu hình 3
2 xeon sixcore E5-2620- 2.0ghz -15M/24GB ram 3 ECC/SSD 120gb + hdd 2TB/quadro 2000 1gb 128bit
24.300.000 VNĐ
8-11-2014-1-40-02-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T7400/ BH 12 tháng
2 XEON Quad Core X5430 2.66Ghz - 12M - 1333MHz / FBDIM Ram : 8GB / VGA:Quadro fx 580 up to 2GB- 128 BIT
4.150.000 VNĐ
t7500_compeve__17
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T7500 - cấu hình 1/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon sixcore x5670 2.93Ghz - 12M-6.4gts / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO 5000 2,5GB-320BIT DDR5
22.700.000 VNĐ
t7500_compeve__176
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T7500 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
2 XEON Six Core 5650 2.66Ghz - 12M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi4000 2GB-256BIT-DDR5
19.500.000 VNĐ
t7500_compeve__13
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T7500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon quadcore E5620 2.4Ghz - 12M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fermi 2000 1GB-128BIT DDR5
14.500.000 VNĐ
t7500_compeve__1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision T7500 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon quadcore X5550 2.67Ghz - 8M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fermi 600 1GB-128BIT DDR5
13.500.000 VNĐ
t7600-kim-long-nguyen-thuong-hien
Click để xem chi tiết
34.000.000 VNĐ
dell-t3600-kim-long-nguyen-thuong-hien
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell T3600 mới 100% Cấu hình 1
E5-2660 2.2Ghz/20M/1600,HDD 1TB, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
16.750.000 VNĐ
dell-t3600-kim-long-nguyen-thuong-hien
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell T3600 mới 100%
E5-1620/3.8Ghz/10M/1333,HDD 1TB, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
14.550.000 VNĐ
t7610-kim-long-nguyen-thuong-hien
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Workstation T7610
2 xeon eightcore E5-2660- 2.2 / 32GB RAM ECC/SSD 120GB + HDD 1TB/QUADRO FERMI 5000 2,5gb-320bit
43.500.000 VNĐ

Báo Giá Máy Trạm / Workstation HP

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
hpelitebook_wz220_09
Click để xem chi tiết
HP WORKSTATION Z220
CHẠY XEON E3-1240 V2 8M Cache 3.40 GHz / Ram3: 4GB / Quadro FX580
8.000.000 VNĐ
z210-kimlong
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z210 cấu hình 1
CHẠY XEON E3-1240 8M Cache turbo 3.7 GHz / Ram3: 4GB / HDD 320GB / Quadro FX580
7.200.000 VNĐ
z210-kimlong3
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z210 cấu hình 2
CHẠY XEON E3-1240 8M Cache turbo 3.7 GHz / Ram3: 8GB / HDD 250GB / Quadro FX600 -1gb-128bit ddr3s
8.900.000 VNĐ
z210-kimlong7
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z210 cấu hình 3
CHẠY XEON E3-1240 8M Cache turbo 3.7 GHz / Ram3: 8GB / HDD 320GB / GPU Quadro fermi 2000-1gb-128bit ddr5
10.600.000 VNĐ
z220
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z220
CHẠY XEON E3-1240 V2 8M Cache 3.40 GHz / Ram3: 8GB / Quadro 2000
11.000.000 VNĐ
kimlong-z420-6-14-nguyenthuonghien
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z420
E5-1620/3.6Ghz/10M/1600 , HDD 1TB, Ram 32 GB ECC, Quadro 2000/1GB/128bit
15.600.000 VNĐ
kimlong-z420-6-14-nguyenthuonghien
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WORKSTATION Z420
E5-2660/2.2Ghz/20M/1600 ,HDD 1 TB , Ram 32 GB ECC, Quadro 2000/1GB/128bit
17.100.000 VNĐ
z800-maytinhkimlong-14-nguyen-thuong-hien86
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Workstation Z800 - cấu hình 1/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon sixcore x5670 2.93Ghz - 12M-6.4gts / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO 5000 2,5GB-320BIT DDR5
22.700.000 VNĐ
z800-maytinhkimlong-14-nguyen-thuong-hien
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Workstation Z800 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
2 XEON Six Core 5650 2.66Ghz - 12M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi4000 2GB-256BIT-DDR5
20.100.000 VNĐ
z800-maytinhkimlong-14-nguyen-thuong-hien3
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Workstation Z800 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon quadcore E5620 2.4Ghz - 12M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fermi 2000 1GB-128BIT DDR5
14.950.000 VNĐ
z800-maytinhkimlong-14-nguyen-thuong-hien8
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Workstation Z800 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
Chạy 2 xeon quadcore X5550 2.67Ghz - 8M / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fermi 600 1GB-128BIT DDR5
14.350.000 VNĐ
workstation-hp-z200
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP WorkstationHP Z200/ BH 12 tháng
Intel Core i3 2.7GHz / RAM 4GB / HDD 250GB / VGA RỜI QUADRO FX 300
3.100.000 VNĐ
z200
Click để xem chi tiết
3.400.000 VNĐ
86002
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW 8600 Workstation/ BH 12 tháng
Chạy 2 chip xeon quad core 5430/ Ram : 8Gb / VGA :Quad pro fx4600
4.750.000 VNĐ
6400
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW6400 - Cấu hình 1 / BH 12 tháng
Chạy 2 chip xeon X5140 CPU : 2.4 Ghz - 8M - 1333 FSB SDRAM : 8 GB / HDD : 250 GB / VGA RỜI Quadro fx580/ fx 1700
2.950.000 VNĐ
640045
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW6400 - Cấu hình 2 / BH 12 tháng
Chạy 2 chip xeon X5345 CPU : 2.33 Ghz - 8M - 1333 FSB SDRAM : 8 GB / HDD : 320 GB / VGA RỜI Quadro FX580/ FX 1700
3.200.000 VNĐ
669
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW6600 / BH 12 tháng
CHẠY 2 CON XEON X5430 CPU : 2.66 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 8 GB / VGA RỜI QUADRO FX 3450 - 570 Up 2GB
3.900.000 VNĐ
1626
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW6600 / BH 12 tháng cấu hình 2
CHẠY 2 CON XEON E5450 CPU : 3.0 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 8 GB / VGA RỜI QUADRO FX 4600 768MB - 384BIT
4.650.000 VNĐ
16269
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP XW6600 / BH 12 tháng cấu hình 3
CHẠY 2 CON XEON E5450 CPU : 3.0 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 16 GB / VGA RỜI QUADRO FX 4800 (1,5GB - 384BIT
6.900.000 VNĐ
z4002
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z400 - CẤU HÌNH 1/ BH 12 tháng
XEON QUAD CORE W3520 2.66GB - 8M - 1333FSB / RAM 3 : 8GB ECC / VGA QUADRO FX1700 - FX 580
4.800.000 VNĐ
z40044
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z400 - CẤU HÌNH 2/ BH 12 tháng
XEON QUAD CORE W3550 3.06GHZ - 08M - 1333FSB / RAM 3 : 8GB ECC / VGA QUADRO FERMI 600
5.450.000 VNĐ
z400493
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z400 - CẤU HÌNH 6
XEON SIX CORE W3690 3.46GB - 12M - 6.4Gt/s./ RAM 8GB / VGA QUADRO Fermi 4000
11.050.000 VNĐ
z40049
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z400 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
XEON QUAD CORE E5620 2.40GB - 12M / RAM3 8GB ECC / VGA QUAD PRO 2000
6.800.000 VNĐ
z400497
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z400 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
XEON sixcore X5650 2.66GB - 12M - 6.4Gt/s./ RAM3 8GB ECC / VGA QUADRO FERMI 4000 DDR5 2GB 256 BIT
10.450.000 VNĐ
pic_02
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z600 Workstation - cấu hình 1/ BH 12 tháng
Chạy 2 chip xeon X5550 / RAM 12GB / VGA Quadro Fermi 600
9.650.000 VNĐ
z600
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z600 Workstation - cấu hình 2
Chạy 2 chip xeon E5620 2.40GHz - 12M / RAM 24GB / VGA Quadro 2000 hoặc fx4800
11.600.000 VNĐ
z60018
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Z600 Workstation - cấu hình 3
Chạy 2 chip xeon sixe core 5650 2.66GHz - 12MB / RAM 24GB / VGA Fermi 4000 2gb 256bit ddr5
16.200.000 VNĐ
hop-z620-2-maytinhkimlong.com-14-nguyen-thuong-hien-p5-q3
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp WorkStation Z620
2 XEON E5-2660 2.20Ghz-8 core - 20M - 8Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / SSD 120gb + HDD: 2TB / CARD RỜI QUADRO 5000 - 2.5GB 320Bit DDR5
32.500.000 VNĐ
xw84002
Click để xem chi tiết
Máy bộ XW8400 - cấu hình 01 - BH 12 tháng
Intel® 5000X CPU: Chạy 2 chip Xeon 5160 3.0 GHz 8MB L2 cache 1333 MHz / RAM:8Gb / HDD: Chưa có / CARD RỜI QUADRO FX1700
2.850.000 VNĐ

Báo Giá Máy Bộ / Desktop Dell Optiplex

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 1
CHẠY Core i3 3220 3M Cache 3.30 GHz / HDD: 250GB / Ram3: 4GB / HD 2500
4.900.000 VNĐ
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 2
CHẠY XEON E3-1225 V1 6M Cache 3.10 GHz / HDD: 250GB / Ram3: 4GB / Quadro fx 580/ fx 1700
5.650.000 VNĐ
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 3
CHẠY Core i5 3450 6M Cache 3.60 GHz / HDD: 250GB / Ram3: 4GB / HD 2500
5.700.000 VNĐ
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 4
CHẠY Core i7 3770 8M Cache 3.90 GHz / HDD: 500GB / Ram3: 8GB / HD 4000
8.200.000 VNĐ
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 5
CHẠY XEON E3-1240 V2/ 8M Cache 3.40 GHz /HDD: 500GB/ Ram3: 8GB / Zotac GTX 650
9.100.000 VNĐ
dell-t1650-2-14-nguyenthuonghien-p5-q34
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL PRICISION T1650 Cấu hình 6
CHẠY XEON E3-1240 V2 8M Cache 3.40 GHz /HDD : 320 GB Ram3: 8GB / Quadro 2000
10.600.000 VNĐ
6-18-2014-11-32-27-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ DELL T3400/ BH 12 tháng - Cấu hình 1
CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 1700
2.400.000 VNĐ
654
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 1/ BH 12 tháng
XEON E31225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FX 550 UP 3GB - 128BIT
5.200.000 VNĐ
6549
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 3/ BH 12 tháng
I7-2600/3.4 Ghz / 8M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 320 GB
6.300.000 VNĐ
6541
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 4/ BH 12 tháng
I5-2400/3.1 Ghz / 6M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB
4.950.000 VNĐ
6545
Click để xem chi tiết
Máy bộ DEll PRICISION T1600 - cấu hình 5/ BH 12 tháng
I3-2100/3.1 Ghz / 3M / 5GT/s/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB
4.100.000 VNĐ
dell_vostro_220mt_3__46693
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 220 case lớn - CH1
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz / 3M / 1066FSB DDRAM : 2 G HDD : 160 GB
2.100.000 VNĐ
dell_vostro_220mt_3__466931
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 220 case lớn - CH2
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz / 6M / 1333FSB DDRAM : 2 G HDD : 160 GB
2.250.000 VNĐ
dell_vostro_220mt_3__466938
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 220 case lớn - CH3
CORE 2 DUO CPU : Q6600 2.4 Ghz / 8M / 1066 FSB DDRAM : 2 G HDD : 160 GB
2.650.000 VNĐ
dell_vostro_220mt_3__466939
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 220 case lớn - CH4
CORE 2 DUO CPU : Q9550 2.83 Ghz / 12M / 1333 FSB DDRAM : 2 G HDD : 160 GB
3.450.000 VNĐ
vostro-230-kimlong
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 230 case lớn - CH1
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz / 3M / 1066FSB DDRAM3 : 2 G HDD : 160 GB
2.550.000 VNĐ
vostro-230-kimlong5
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 230 case lớn - CH2
CORE 2 DUO CPU :E8400 3.0Ghz / 6MB /1333 FSB DDRAM3 : 2 G HDD : 160 GB
2.700.000 VNĐ
vostro-230-kimlong7
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 230 case lớn - CH3
CORE 2 DUO CPU Q6600 2.4Ghz / 8MB /1066 FSB DDRAM3 : 2 G HDD : 160 GB
3.100.000 VNĐ
vostro-230-kimlong9
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Inspiron - Vostro 230 case lớn - CH4
CORE 2 DUO CPU 550 2.83Ghz / 12MB / 1333 FSB DDRAM3 : 2 G HDD : 160 GB
3.900.000 VNĐ
kimlong-dell3020-sff-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 3020 Case SFF
i3-4130-3.4 ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.800.000 VNĐ
kimlong-dell3020-sff-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 3020 Case SFF
i5-4670-3.8 ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
5.800.000 VNĐ
kimlong-dell3020-sff-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 3020 Case SFF
i7-4770-3.9 ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
7.300.000 VNĐ
dell-optiplex-7010-sff
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 Case Mini
G640-2.8ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
3.200.000 VNĐ
dell-optiplex-7010-sff
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 Case Mini
i5-3330-3ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.900.000 VNĐ
7010---2
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 Case Mini
i7-3770-3.9ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard
6.450.000 VNĐ
dell-optiplex-7010-sff
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 Case Mini
i3-3220-3.1ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.200.000 VNĐ
kimlong-dell9020-sff-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 9020 Case SFF
i3-4130-3.4 ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.800.000 VNĐ
kimlong-dell9020-sff-17
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 9020 Case SFF
i5-4670-3.8 ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
5.800.000 VNĐ
kimlong-dell9020-sff-15
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OPTIPLEX 9020 Case SFF
i7-4770-3.9 ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
7.300.000 VNĐ
6-19-2014-9-35-16-am1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OptiPlex 760 - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.650.000 VNĐ
6-19-2014-9-35-16-am3
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OptiPlex 760 CASE LỚN - cấu hình 4
CORE 2 QUAD , CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
2.050.000 VNĐ
6-19-2014-9-35-16-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell OptiPlex 760- CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 Gb / HDD : 160 GB
1.500.000 VNĐ
6-19-2014-9-35-16-am9
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optilex 760 - Case lớn - Cấu hình 1
Core 2 E6750 2.66 Ghz - 4MB - 1333 / Ram 3: 2Gb / HDD: 80Gb
1.300.000 VNĐ
790-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optilex 790 - Case Mini - Cấu hình 2
Core I5 2400 3,10 Ghz - 6MB - 5GT/s / Ram 3: 4Gb / HDD: 320Gb / VGA: 1GB HD 2000 GMA
3.950.000 VNĐ
790-mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optilex 790 - Case lớn - Cấu hình 2
Core I5 2400 3,10 Ghz - 6MB - 5GT/s / Ram 3: 4Gb / HDD: 320Gb / VGA: 1GB HD 2000 GMA
4.450.000 VNĐ
990-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optilex 990 - Case lớn
Core I7 2600 3,4 Ghz - 8MB - 5GT/s / Ram 3: 8Gb / HDD: 500Gb / VGA: 1GB HD 2000 GMA
7.500.000 VNĐ
314
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 745 - Case Mini - Case Trung
Core 2 duo - 1.8GHZ - 2M cache / DDRAM : 2 GB / HDD : 80 GB
900.000 VNĐ
7-2-2014-1-45-12-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - CASE LỚN - Cấu hình 4
CORE 2 QUAD Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB /ONBOARD : 384 MB
1.800.000 VNĐ
gnk1366620887
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - CASE LỚN - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E6750 2.66 Ghz - 4M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB
1.150.000 VNĐ
gnk13666208873
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.350.000 VNĐ
gnk13666208871
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz / 8M / 1333 FSB DDRAM : 2 G HDD : 160 GB
1.500.000 VNĐ
755mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - CASE LỚN - cấu hình 5
CORE 2 QUAD Q9550: 2.83 Ghz / 12M / 1333 FSB / DDRAM 2: 4 GB / HDD : 160 GB
2.700.000 VNĐ
778
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 1
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz / RAM 2GB / HDD 80GB
1.100.000 VNĐ
88
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.300.000 VNĐ
541
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.450.000 VNĐ
7554
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 755 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 4
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz / RAM 4GB / HDD 160GB
2.650.000 VNĐ
760mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 760 - Case Lớn - cấu hình 5
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz / RAM2: 4GB / HDD 160GB
2.850.000 VNĐ
6-19-2014-9-19-50-am57_200x200
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 760 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 1
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz / RAM 2GB / HDD 80GB
1.250.000 VNĐ
7603
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 760 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 5
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz / RAM 4GB / HDD 160GB
2.850.000 VNĐ
163
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - CASE LỚN - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
1.950.000 VNĐ
195
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
2.350.000 VNĐ
780mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12MB - 1333 FSB / DDRAM 3 : 4 GB / HDD : 160 GB
3.150.000 VNĐ
7805
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
1.500.000 VNĐ
7803
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
1.600.000 VNĐ
78039
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
2.000.000 VNĐ
780
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 780 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM 3 : 4 GB / HDD : 160 GB
2.900.000 VNĐ
dell-790-sff8
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 790 - Case mini - Cấu hình 3
Core i7 2600 3.4GHz - 8MB / Ram3: 4GB / HDD: 320Gb / VGA : Onboard
4.950.000 VNĐ
790-19
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 790 Case mini - cấu hình 1
Core i3 2100 3.1GHz - 3MB - 1155 / Ram3: 2GB / HDD: 250Gb / VGA : Onboard
3.050.000 VNĐ
9-4-2014-11-45-54-am4
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 960 - CASE LỚN - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
2.100.000 VNĐ
9-4-2014-11-45-54-am9
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 960 - CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
2.500.000 VNĐ
960mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 960 - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4 GB / HDD : 160 GB
3.300.000 VNĐ
980
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 980 - Case Lớn - Cấu hình 1
CORE I3 CPU : i3 540 3.06 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
3.050.000 VNĐ
9804
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 980 - Case Lớn - Cấu hình 2
CORE I5 CPU : i5 650 3.20 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 4 G / HDD : 250 GB
3.750.000 VNĐ
98042
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 980 - Case Lớn - Cấu hình 3
CORE I7 CPU : i7 860 2.8 Ghz - 8M / DDRAM 3 : 4 G / HDD : 250 GB/ Quadro 300
4.450.000 VNĐ
6-19-2014-2-16-04-pm5
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 980 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE I5 CPU : i5 650 3.20 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 4 G / HDD : 250 GB
3.450.000 VNĐ
980-sff
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optiplex 980 - Case mini - Cấu hình 1
CORE I3 CPU : i3 540 3.06 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
2.750.000 VNĐ
960
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Optipxlex 960 Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 Quad CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4 GB / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD
3.000.000 VNĐ
8-4-2014-2-43-24-pm
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 390 - cấu hình 1/ BH 12 tháng
CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
2.100.000 VNĐ
8-4-2014-2-43-24-pm8
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Precision 390 - cấu hình 2/ BH 12 tháng
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
2.900.000 VNĐ
img_0371
Click để xem chi tiết
Máy bộ Dell Transource Core I7
CPU : 2.93GB - 8MB - 2.5GT/s / DDR3 : 2GB / HDD: 250GB / VGA : Quadro FX380
5.900.000 VNĐ
6-19-2014-9-19-50-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 760 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.400.000 VNĐ
6-19-2014-9-19-50-am5
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 760 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.550.000 VNĐ
6-19-2014-9-19-50-am57
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 760 - Case Mini - case Trung - cấu hình 4
CORE 2 Quad CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 Gb / HDD : 160 GB
1.950.000 VNĐ
6-19-2014-10-08-21-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 960 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E6750 2.66 Ghz - 4M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD 1G
1.550.000 VNĐ
6-19-2014-10-08-21-am3
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 960 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 4M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD 1GB
1.650.000 VNĐ
6-19-2014-10-08-21-am5
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 960 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 3
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD 1G
1.800.000 VNĐ
6-19-2014-10-08-21-am7
Click để xem chi tiết
Máy bộ OPTILEX 960 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 4
CORE 2 Quad CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD
2.200.000 VNĐ

Báo Giá Máy Bộ / Desktop HP Compaq

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
6000-pro-lon
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE LỚN - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM 3: 2 G / HDD : 160 GB / VGA : ONBOARD 1GB
1.800.000 VNĐ
6000-pro-lon6
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 6M - 1066 FSB / DDRAM 3: 2 G / HDD : 160 GB / VGA : ONBOARD 1GB
2.200.000 VNĐ
6000-mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM 3: 4 G / HDD : 160 GB / VGA : ONBOARD 1GB
3.000.000 VNĐ
6000pro
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE MINI - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
1.550.000 VNĐ
6000pro2
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE MINI - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
1.950.000 VNĐ
6000
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6000 PRO - CASE MINI - cấu hình 4
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM 3: 4 G / HDD : 160 GB / VGA : ONBOARD 1GB
2.850.000 VNĐ
hp-6200-sff3
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6200 - Case mini - Cấu hình 1
Chạy 1 con core I3 2100 CPU : 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 4 GB / HDD : 250 GB / VGA ONBOARD
2.700.000 VNĐ
hp-6200-sff9
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6200 - Case mini - Cấu hình 2
Chạy 1 con core I5 2400s CPU : 3.3 GHz, 3M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 4 GB / HDD : 320 GB / VGA ONBOARD
3.350.000 VNĐ
hp-6300-kimlong79
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6300
G640-2.8ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
2.250.000 VNĐ
hp-6300-kimlong
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6300
i3-3220-3.1ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
3.250.000 VNĐ
hp-6300-kimlong7
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6300
i5-3330-3ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.150.000 VNĐ
hp-6300-kimlong8
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 6300
i7-3770-3.9ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard
6.050.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-mt-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case MT
i3-4130-3.4 ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
5.100.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-mt-13
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case MT
i5-4670-3.8 ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
6.100.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-mt-17
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case MT
i7-4770-3.9 ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
7.600.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-sff-1
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case SFF
i3-4130-3.4 ghz/3M / DDR3 4gb/HDD 250GB /VGA onboard
4.800.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-sff-18
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case SFF
i5-4670-3.8 ghz/6M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
5.800.000 VNĐ
kimlong-hp800g1-sff-14
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 800G1 Case SFF
i7-4770-3.9 ghz/8M / DDR3 4gb/HDD 320GB /VGA onboard)
7.300.000 VNĐ
8100
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 8100 Elite - cấu hình 1 - Core I3
Intel core i3 530 2.93Ghz - 4M - 1333Mhz / Ram : 2Gb / Hdd : 160Gb / VGA : Onboard 1024Mg
2.500.000 VNĐ
81001
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP 8100 Elite - cấu hình 2 - Core I5
Intel core i5 650 3.20Ghz - 4M - 1333Mhz / Ram : 4Gb / Hdd : 250Gb / VGA : Onboard 1024Mg
2.950.000 VNĐ
6000pro6
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq 6000PRO - Case Trung, Case Mini - Cấu hình 1
core 2 E7500 2.93GHz - 3M - 1066 / Ram3 : 2Gb / HDD: 160Gb / VGA: Onboard
1.400.000 VNĐ
8100.1
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq 8100 Elite - SFF - Cấu hình 1
CORE I3 CPU : i3 540 3.06 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 2 G / HDD : 160 GB
2.250.000 VNĐ
8100.18
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq 8100 Elite - SFF - Cấu hình 2
CORE I5 CPU : i5 650 3.2 Ghz - 4M / DDRAM 3 : 4 G / HDD : 250 GB
2.700.000 VNĐ
6-20-2014-9-08-26-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 5700 - CASE MINI -
CORE 2 DUO 1.8 Ghz / 2M / 800 FSB - DDRAM : 2 G - HDD : 80 GB
800.000 VNĐ
6-20-2014-9-26-20-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 5800 7800 - CASE MINI - Cấu hình 1
CORE 2 DUO E6550 2.66 Ghz - 4M 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB / ONBOARD 384 MB
1.050.000 VNĐ
6-20-2014-9-26-20-am9
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 5800 7800 - CASE MINI - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.300.000 VNĐ
6-20-2014-9-13-50-am
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7700 - CASE MINI - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : Core 2 2.0 Ghz - 2M - 800 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB
950.000 VNĐ
6-20-2014-9-13-50-am8
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7700 - CASE MINI - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E6700 2.8 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB
1.050.000 VNĐ
mt-78
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7800 - CASE LỚN - Cấu hình 2
CORE 2 DUO E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 / 2G DDR / 160GB - 7200 / ONBOARD 1G
1.450.000 VNĐ
mt-787
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7800 - CASE LỚN Cấu hình 1
CORE 2 E7500 2.93 Ghz / 3M / 1066 FSB - DDRAM : 2 - HDD : 160 GB - VGA : ONBOARD UP 1G
1.300.000 VNĐ
mt79
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE LỚN - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 3M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD : 1GB
1.600.000 VNĐ
mt797
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE LỚN - cấu hình 2
CORE 2 E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD : 1GB
1.750.000 VNĐ
mt792
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE LỚN - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 GB / HDD : 160 GB / VGA ONBOARD : 1GB
2.150.000 VNĐ
7900
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE MINI - cấu hình 1
CORE 2 DUO CPU : E7500 2.93 Ghz - 4M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.200.000 VNĐ
79001
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE MINI - cấu hình 2
CORE 2 DUO CPU : E8400 3.0 Ghz - 6M - 1333 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.300.000 VNĐ
79002
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP Compaq Dc 7900 - CASE MINI - cấu hình 3
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2 G / HDD : 160 GB
1.950.000 VNĐ
620011
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP DC 6200 - Case Lớn - Cấu hình 1
Chạy 1 con core I3 2100 CPU : 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 4 GB / HDD : 250 GB / VGA ONBOARD
3.100.000 VNĐ
212
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP DC 6200 - Case Lớn - Cấu hình 2
Chạy 1 con core I5 2400 CPU : 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 4 GB / HDD : 320 GB / VGA ONBOARD
4.750.000 VNĐ
62003
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP DC 8200 - Case Lớn - Cấu hình 1
Chạy 1 con core I3 2100 CPU : 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 2 GB / HDD : 250 GB / VGA ONBOARD
3.450.000 VNĐ
62001
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP DC 8200 - Case Lớn - Cấu hình 2
Chạy 1 con core I5 2400 CPU : 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI / RAM : 4 GB / HDD : 320 GB / VGA ONBOARD
4.850.000 VNĐ
elite
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP-DC8000 Pro - Case Lớn - cấu hình 1
E8400 3.0GHz - 6M -L2 catche / Ram : 2GB / HDD :160GB / VGA : ONBOARD
2.200.000 VNĐ
elite7
Click để xem chi tiết
Máy bộ HP-DC8000 Pro - Case Lớn - cấu hình 2
Q6600 2.40GHz - 8M -L2 catche - 1066 FSB / Ram : 2GB / HDD :160GB / VGA : ONBOARD
2.600.000 VNĐ
5800
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 5800/7800 - Case Mini - Case Trung - cấu hình 4
CORE 2 QUAD : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4G / HDD : 160 GB
2.850.000 VNĐ
6000.1
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 6005
CPU E7300 2.93Ghz/ ram 3-2Gb/ HDD 160GB
1.250.000 VNĐ
7800mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 7800 - case lớn - cấu hình 3
CORE 2 QUAD : Q6600 2.4 Ghz - 8M - 1066 FSB / DDRAM : 2G / HDD : 160 GB
1.850.000 VNĐ
7800mt2
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 7800 - case lớn - cấu hình 4
CORE 2 QUAD : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4G / HDD : 160 GB
2.750.000 VNĐ
7900mt
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 7900 - Case lớn - cấu hình 4
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4 G / HDD : 160 GB
2.950.000 VNĐ
79007
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 7900 - Case mini - cấu hình 4
CORE 2 QUAD CPU : Q9550 2.83 Ghz - 12M - 1333 FSB / DDRAM : 4 G / HDD : 160 GB
2.750.000 VNĐ
8000
Click để xem chi tiết
Máy bộ Hp Compaq 8000PRO - Case lớn - cấu hình 3
Q9550 2.83GHz - 12M -L2 catche - 1333 FSB / Ram : 4GB / HDD :160GB / VGA : ONBOARD
3.400.000 VNĐ

Báo Giá Máy Bộ / Desktop IBM - Lenovo

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
s670g
Click để xem chi tiết
Máy bộ Acer S670G - Cấu hình 1
Q8200-2.33ghz-1333fbs/DDR3 2GB /HDD 160gb
2.000.000 VNĐ
s670g6
Click để xem chi tiết
Máy bộ Acer S670G - Cấu hình 2
Q8200-2.33ghz-1333fbs/DDR3 4GB /HDD 320gb
2.400.000 VNĐ
download8
Click để xem chi tiết
2.900.000 VNĐ
download4
Click để xem chi tiết
Máy bộ Acer S680 core i5
i5 750 3.2ghz ram3 4g hdd 250gb vga Geforce G210
3.450.000 VNĐ

Báo Giá Màn Hình / Monitor

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
36
Click để xem chi tiết
Acer X243HAb
Kích thuớc : 24inch / Độ phân giải : 1920 x 1080 / Độ tương phản : 8000000:1 / Ánh sáng : 250 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 160o - Dọc: 170o / Số màu : 16.7 Triệu màu
1.700.000 VNĐ
5
Click để xem chi tiết
DELL U2412H
Kích thuớc : 24inch / Phân giải : 1920 x 1080 / Tương phản : 10000:1 / Ánh sáng : 400 cd/m2 / Góc nhìn: Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 16.7 Triệu màu
3.900.000 VNĐ
u2414
Click để xem chi tiết
DELL U2414H
Kích thước màn hình: 23.8inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) / Khả năng hiển thị màu: 16.77 Triệu màu
4.500.000 VNĐ
21
Click để xem chi tiết
Dell Professional P2011H
Kích thuớc : 20inch / Phân giải : 1600 x 900 / Tương phản : 2000000:1 / Ánh sáng: 250 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 170o - Dọc: 160o / Số màu: 16.7 Triệu màu
1.200.000 VNĐ
145
Click để xem chi tiết
Dell Professional P2012H 20 inch
Kích thuớc : 20inch / Độ phân giải : 1600 x 900 / Độ tương phản : 1000:1 (Typical) / Ánh sáng : 250 cd/m2 (Typical)
1.400.000 VNĐ
46
Click để xem chi tiết
Dell Professional P2312HT
Kích thuớc : 21.5inch / Phân giải: 1920 x 1080 / Tương phản: 3000:1 / Ánh sáng : 250 cd/m2 / Góc nhìn: Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 16.7 Triệu màu
2.400.000 VNĐ
178
Click để xem chi tiết
Dell Professional P2412H
Kích thuớc : 24inch / Phân giải : 1920 x 1080 / Tương phản : 1000:1 / Ánh sáng : 250 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 170o - Dọc: 160o / Số màu : 16.7 Triệu màu
2.400.000 VNĐ
42
Click để xem chi tiết
Dell U2211H
Kích thuớc : 22inch / Độ phân giải : 1920 x 1080 / Độ tương phản : 10000:1 / Ánh sáng : 250 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 16.7 Triệu màu
2.700.000 VNĐ
dell-u3214-14-nguyen-thuong-hien-p5-q3
Click để xem chi tiết
Dell U3214
Hãng sản xuất: Dell / Kích thước màn hình: 32 inch / Độ phân giải tối đa: 3840*2160 (4k)/ Góc nhìn rộng 176 độ/ Độ lệch màu chỉ 1%
12.500.000 VNĐ
1908fpt
Click để xem chi tiết
1.350.000 VNĐ
28
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp 2007WFPB
Kích thuớc : 20inch / Phân giải : 1680 x 1050 / Tương phản : 800:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 16.7 Triệu màu
1.500.000 VNĐ
26
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp 2009WFP
Kích thuớc : 20inch / Phân giải : 1680 x 1050 / Tương phản : 2000:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 170o - Dọc: 160o / Số màu : 16.7 Triệu màu
1.500.000 VNĐ
43
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp 2208WFP
Kích thuớc : 22inch / Phân giải : 1680 x 1050 / Tương phản : 1000:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn: Ngang: 160o - Dọc: 160o / Số màu: 16.7 Triệu màu
2.300.000 VNĐ
194
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp U2311H
Kích thuớc : 23inch / Phân giải : 1920 x 1080 / Tương phản : 10000:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 16.7 Triệu màu
2.900.000 VNĐ
59
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp U2312HM
Kích thuớc : 23inch / Phân giải : 1920 x 1080 / Tương phản : 1000:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 176o - Dọc: 176o / Số màu : 16.7 Triệu màu
3.100.000 VNĐ
224
Click để xem chi tiết
Dell UltraSharp U2410
Kích thuớc: 24inch / Độ phân giải : 1920 x 1200 / Tương phản : 10000:1 / Ánh sáng : 400 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 178o - Dọc: 178o / Số màu : 1.07 Tỷ màu
3.900.000 VNĐ
la2306
Click để xem chi tiết
HP LA2306 23 inch
Kích thuớc : 23inch / Phân giải : 1920 x 1080 / Tương phản : 1000:1 / Ánh sáng : 300 cd/m2 / Góc nhìn : Ngang: 168o - Dọc: 168o / Số màu : 16.7 Triệu màu
2.350.000 VNĐ
38
Click để xem chi tiết
HP LA2405WG
Kích thước màn hình :24inch / Độ phân giải tối đa :1900 x 1200 / Góc nhìn :160°(H) / 160°(V) / Khả năng hiển thị màu :16.7 Triệu màu
2.400.000 VNĐ
e2210
Click để xem chi tiết
LCD DELL E2210 / Kích thước điểm ảnh: 0.282mm / Độ sáng màn hình: 250cd/m2 / Độ tươ
Kích thước màn hình : 22inch / Độ phân giải tối đa: 1680 x 1050 / Góc nhìn 170°(H) / 160°(V
2.100.000 VNĐ
e228
Click để xem chi tiết
LCD DELL E228wfp / Kích thước điểm ảnh: 0.258mm / Khả năng hiển thị màu: 16.7
Kiểu màn hình: Active Matrix TFT / LCD Độ phân giải tối đa: 1680 x 1050 / Góc nhìn: 170°(H) / 160°(V
1.980.000 VNĐ
p2210
Click để xem chi tiết
LCD DELL P2211 / Kích thước điểm ảnh: 0.282mm / Khả năng h
Kích thước màn hình : 22inch / Kiểu màn hình TFT-LCD / Độ phân giải tối đa: 1680 x 1050 / Góc nhìn: 160°(H) / 170°(V
2.100.000 VNĐ
u2209
Click để xem chi tiết
LCD DELL ULTRASHARP U2209WA / Kích thước điểm ảnh: 0.282mm /
Kích thước màn hình: 22inch / Kiểu màn hình: TFT-LCD / Độ phân giải tối đa: 1680 x 1050 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V
2.500.000 VNĐ
p2714h.1
Click để xem chi tiết
LCD Dell P2714h
Kích thước màn hình: 27inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) / Độ sáng màn hình: 300cd/m2 / Độ tương phản: 2000000:1
4.900.000 VNĐ
1705
Click để xem chi tiết
680.000 VNĐ
lg24en33-kim-long-nguyen-thuong-hien-2
Click để xem chi tiết
LG 24EN33
Hãng sản xuất LG / Kích thước màn hình: 24inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°(H) / 160°))
2.100.000 VNĐ
lg-27ea33-lcd-monitor-1
Click để xem chi tiết
2.450.000 VNĐ
ce2742va-2
Click để xem chi tiết
LG CE2742VA
Hãng sản xuất LG / Kích thước màn hình: 27inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°
2.150.000 VNĐ
lg-mp35-5
Click để xem chi tiết
LG MP35 IPS FULL HD 27"
Hãng sản xuất LG / Kích thước màn hình: 27inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°
2.550.000 VNĐ
w2243t-pf_350_350
Click để xem chi tiết
LG W2243T-PF/ Kích thước màn hình: 22inch / TFT LCD / Độ phân giải: 1920*1080 / Góc nhìn: 170° / Kích thước điểm ảnh: 0.282mm / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu
H) / 170°(V
1.400.000 VNĐ
ex231w-displayviewfrontalblack-main-1
Click để xem chi tiết
NEC EX231W
Hãng sản xuất NEC / Kích thước màn hình: 23inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°(H) 176°)
1.700.000 VNĐ
philip-242e3l
Click để xem chi tiết
Philip 242e3L
Hãng sản xuất PHILIP / Kích thước màn hình: 24inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD)
1.700.000 VNĐ
s24b240bl9
Click để xem chi tiết
Samsung S24B240BL
Hãng sản xuất SAMSUNG / Kích thước màn hình: 24inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°
1.800.000 VNĐ
s24b240bl9
Click để xem chi tiết
Samsung S27B240BL
Hãng sản xuất SAMSUNG / Kích thước màn hình: 27inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°
2.100.000 VNĐ
s27b350
Click để xem chi tiết
Samsung S27B350
Hãng sản xuất SAMSUNG / Kích thước màn hình: 27inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°
2.150.000 VNĐ
61pnyh-snul._sl1500_
Click để xem chi tiết
Samsung T24B350ND
(Hãng sản xuất SAMSUNG / Kích thước màn hình: 24inch / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 (FULL HD) /Góc nhìn 170°(H) / 160°)
1.850.000 VNĐ

Báo Giá Bộ Vi Xử Lý Cpu

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
q8400-vi-tinh-kim-long
Click để xem chi tiết
Intel Core 2 Quad Q8200
2.33GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
540.000 VNĐ
q8400-vi-tinh-kim-long
Click để xem chi tiết
Intel Core 2 Quad Q9300
2.50GHz, 6MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
750.000 VNĐ
intel-core-i3-530-2-93-ghz-4m-l3-cache-socket-1156-2-5-gt-s-dmi
Click để xem chi tiết
Intel Core i3-530
2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
510.000 VNĐ
intel-core-i5-650-3-2-ghz-4m-l3-cache-socket-1156-2-5gt-s-dmi
Click để xem chi tiết
Intel Core i5-2500
3.3 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
2.250.000 VNĐ
intel-core-i5-650-3-2-ghz-4m-l3-cache-socket-1156-2-5gt-s-dmi
Click để xem chi tiết
Intel Core i5-650
3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
940.000 VNĐ
intel-core-i7-870-2-93ghz-8mb-l3-cache-socket-1156-2-5gt-s-dim
Click để xem chi tiết
Intel Core i7-2600
3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
3.290.000 VNĐ
intel-core-i7-870-2-93ghz-8mb-l3-cache-socket-1156-2-5gt-s-dim
Click để xem chi tiết
Intel Core i7-870
2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
1.700.000 VNĐ
6-30-2014-9-11-59-am
Click để xem chi tiết
Intel Core2 Duo Desktop E8300
2.83GHz , 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
145.000 VNĐ
6-30-2014-9-11-59-am4
Click để xem chi tiết
Intel Core2 Duo Desktop E8500
3.16GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
240.000 VNĐ
q8400-vi-tinh-kim-long
Click để xem chi tiết
Intel Core2 Quad Desktop Q6700
2.66GHz, 8MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
515.000 VNĐ
q8400-vi-tinh-kim-long
Click để xem chi tiết
Intel Core2 Quad Desktop Q8300
2.50GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
515.000 VNĐ
q8400-vi-tinh-kim-long
Click để xem chi tiết
Intel Core2 Quad Desktop Q9505
2.83GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
900.000 VNĐ

Báo Giá Card đồ họa / VGA Card

Hình SP Tên SP Cấu Hình Giá SP
asus-gtx-780-3gb-384-bit
Click để xem chi tiết
ASUS Geforce GTX 780
NVIDIA Geforce GTX 780, 3GB DDR5, 384-bit, PCI Express
6.500.000 VNĐ
geforce-gtx-690-3qtr
Click để xem chi tiết
NVIDIA GeForce GTX 690
NVIDIA Geforce GTX 690, 4GB DDR5, 512-bit, PCI Express
8.500.000 VNĐ
nvidia-geforce-gtx-980-front
Click để xem chi tiết
NVIDIA GeForce GTX 980
NVIDIA Geforce GTX 980, 4GB DDR5, 256-bit, PCI Express
8.200.000 VNĐ
b1593
Click để xem chi tiết
Zotac Geforce GTX 650 OC
NVIDIA Geforce GTX 650 OC, 1GB DDR5, 128-bit, PCI Express
1.100.000 VNĐ

HỖ TRỢ ONLINE

 

 Liên hệ tư vấn

 

 

 Liên hệ mua lẻ

 

 

 Liên hệ mua sỉ

 

 

 

KẾT BẠN VỚI KIM LONG

Bản Đồ

Tìm Kiếm

Giá từ : đến giá :